Добре дошли на Христовия Път
Letters/Brieven/Cartas in:
Кликни тук за да научиш повече за прекрасното Христово посланиеАз, ХРИСТОС

слязох от Най-Високите Небесни Царства във Вечните Селения на Битието.Дойдох да говоря директно на теб чрез посредничеството на моите

ПИСМА

канализирани чрез ума на всеотдайната ми Писарка, след повече от 50 г. на личен контакт и постепенно пречистване на ума и емоциите ѝ, за да стане възможно да приема моите високи духовни вибрации.

Бих искал да ви накарам да разберете, че след смъртта ми на кръста, моята човешка личност се разтвори и сега е     възнесеният ХРИСТОС който ви говори.
***

ДОШЪЛ СЪМ
изрично да поправя погрешните тълкувания на Учението ми в Палестина, защото всички Църковни догми пречат на вашия духовен прогрес, нещо което хиляди хора откриват по целия свят.
***

Когато прочетете тези Писма,  ще разберете, че те биха могли да дойдат само от НАЙ-ВИСОК ДУХОВЕН ИЗВОР съобразени с границите на настоящето световно ниво на разбиране.

***

ТЕЗИ ПИСМА са МАГИСТЪРСКИ КУРС
за тези, които са готови и нетърпеливи да стъпят самостоятелно на същия духовен път, по който вървях докато бях на земята.

Те описват истинския   ХРИСТОВ ПЪТ отвеждащ всички  в славното
Състояние на Битие    което нарекох:    Небесното Царство.

Това СЪСТОЯНИЕ на БИТИЕТО може да бъде живяно още докато сте на земята и ТИ, също, можеш да го създадеш, ако освободиш ума си от овехтялото умствено програмиране и имаш волята и копнежа да го направиш.

***

ИЗУЧАВАЙ ПИСМАТА         и се присъедини към Учението
и тогава мъжете и жените ЧРЕЗ ПРОСВЕТЛЕНИЕ ще бъдат спасени от собственото им невежо използване на могъщата им мисловна мощ, както проповядвах, когато бях в Палестина и която е била прикрита с почовешки скалъпените догми на Християнските църкви.

МОИТЕ ПИСМА
ще ви научат какво точно съм имал предвид, когато проповядвах на земята.

Чрез тях ще сте в състояние да разберете духовната/научна РЕАЛНОСТ от която произлиза вашето битие.

Аз идвам, както бях дошъл отдавна - да ви покажа как да се освободите сами от мъките на вашето съществуване.

Не позволявайте усилията ми да останат напразни!

ПИСМАТА НА ХРИСТОС са също на разположение: in English, en Français, en español, in Italiano, in het Nederlands, sa Tagalog, på svenska, auf Deutsch, em Português, po polsku

Той говори за  установяването  на Небесното Царство на земята.

Той призовава също хората да създадат Дружество на тези, които биха искали да посветят техните дарби или живот за установяването на Небесното Царство на земята.
Налице е силна и любеща реакция в отговор на НОВОТО ХРИСТОВО ПОСЛАНИЕ на всички езикови сайтове.

(можете да я видите тук)


Оригиналният уеб сайт стартира на 23.06.20141 г.  За да купиш ПИСМАТА НА ХРИСТОС в книжен формат кликни тук

Моля, имайте предвид, че Писарят е променил заглавието на книгата и името сега, във 2-то издание, е
„ХРИСТОС СЕ ЗАВРЪЩА – ОПОВЕСТЯВА СМАЙВАЩА ИСТИНА“
Тя е почувствала, че така ще се подчертае спешността на разпространението на Христовото учение и се е надявала на привличане на по-широка аудитория, защото толкова много хора смесват Христовото учение в неговите Писма с интерпретациите в Новия Завет и Християнската догма.

Получени бяха прекрасни Свидетелства, описващи ползите, получени по време на изучаването и практикуването на  ПИСМАТА НА ХРИСТОС.   Те могат да бъдат видени на този уеб-сайт. Кликни тук
КОНТАКТ кликни тук

**********************

counter


© Никакви части от този сайт не могат да бъдат възпроизвеждани под никаква форма и с никакви средства без разрешение от Писмата на Христос Christ's Way.Ако желаете да цитирате ПИСМАТА НА ХРИСТОС под каквато и да било форма, благодарим ви предварително да получите писмено разрешение от Christ's Way