Letters/Brieven/Cartas in:
Кликни тук за да научиш повече за прекрасното Христово послание

Писмата на Христос са на ваше разположение за изтегляне. Ако ви е нужна безплатна версия на Adobe Reader, можете да я изтеглите от ТУК. Това ще ви позволи да отваряте и отпечатвате Писмата.


Изтегли всички Писма: hristoviyatpat.zip (2.7 MB)

Pismo 1. Христос обяснява причините за завръщането си и нуждата от настоящите Писма. Обяснява как човечеството само си навлича  беди чрез мислите и действията си. Обяснява защо истинската му мисия на земята не е била документирана правилно. Заявява, че не съществува „грях към Бога“, нито че нашият истински Извор на битието е разбран правилно. Описва шестте си седмици в пустинята и какво наистина се е случило там – какво е научил и как това знание го променя от бунтар в Учител и Лечител.
Изтегли pismo 1: Pismo 1.pdf (290 KB )

Pismo 2. Описва историята на живота му на земята, завръщането при майка си в Назарет и начина, по който е бил приет! Първото му изцеление пред очите на хората и огромния отзвук. Изборът на последователи. Истинското му учение.
Изтегли pismo 2: Pismo 2.pdf (290 KB )

Pismo 3. Продължава описанието на неговите преживявания, проповеди, осъзнаването, че се налага времето му на тази земя да бъде преждевременно прекъснато чрез разпъването на кръст. С какво е предизвикал гнева на еврейските религиозни водачи.  Какво всъщност се случва на „Тайната вечеря“, как са се държали учениците му и истината за неговото „възнесение“.
Изтегли pismo 3: Pismo 3.pdf (242 KB )

Pismo 4. Христос обобщава ученията, които е проповядвал в Палестина и заявява, че той, Мохамед, Буда и други Учители продължават да се развиват духовно до възнесението им в ХРИСТОВОТО СЪЗНАНИЕ. Христос говори за истината на сексуалните връзки като казва,  че отношението между мъжете и жените в крайна сметка ще се промени. Ще бъде отбелязан духовен прогрес и ще се родят деца с нов духовен потенциал.
Изтегли pismo 4: Pismo 4.pdf (245 KB )

Pismo 5. & Pismo 6. Христос започва да обяснява истинските процеси на сътворението. Отхвърля различни научни теории и религиозни  доктрини и дава определения за ИСТИНАТА на БИТИЕТО.
Той се спира на истината за човешкото его – средството за израз на земната ни индивидуалност и поради това  необходимо, но от друга страна и източник на всички страдания.
Изтегли pismo 5: Pismo 5.pdf (294 KB )
Изтегли pismo 6: Pismo 6.pdf (287 KB )

Pismo 7. Христос описва истината за сексуалния акт – какво представлява той в духовно и физическо отношение.  Как децата се раждат на различни нива на съзнание. Обяснява каква е ролята и мястото на мъжете и жените в световния ред.
Изтегли pismo 7: Pismo 7.pdf (249 KB )

Pismo 8. Христос обяснява същността на мъжете и жените, как да живеем според ЗАКОНИТЕ на БИТИЕТО и как да постигнем хармонично и благословено съществуване, в което разполагаме с всичко необходимо, как да възстановяваме здравето си и да превръщаме радостта в естествено състояние на духа си. Всеки човек може да достигне това състояние на вътрешен покой и тогава ще се възцари мирът.
Изтегли pismo 8: Pismo 8.pdf (310 KB )

Pismo 9. Христос обобщава предходните Писма и показва конкретно как хората да преодолеят егото, как да  придобият истинно самочувствие и да изпитат радостта от съвършения вътрешен мир. Засяга темата за расизма и изпраща лично послание на насърчение и любов към всички, които са били привлечени от неговите Писма.
Изтегли pismo 9: Pismo 9.pdf (240 KB )

Как Христос се е завърнал: Изтегли документа predgovor.pdf (82 KB )

poslanie. 16 послания по различни теми, насочващи към по-задълбочено разбиране на Христовите текстове от Неговите Писма.
Изтегли Посланията:poslanie.pdf (312 KB )
Или чети посланията едно след друго

  1) Пукнатини във вашата Планета
  2) Сътворете си Прекрасен Живот
  3) Съществува ли наистина Бог?
  4) Прогонете Злите Духове
  5) Обградете се с Любов
  6) НЕ сте сами
  7) Моята ИСТИНСКА МИСИЯ
  8) Кога ще се събудите?
  9) Човешката любов носи разочарование
10) Енергия на Съзнанието
11) Христовото Съзнание
12) По-плодотворен Живот
13) Ако вярвате
14) Спешно послание от Христос
15) Истинското Царство Небесно на Земята
16) Последните дниN.B. Ако читателите цитират Писмата на Христос, Източникът на цитатите трябва да се отбележи ясно:ПИСМАТА НА ХРИСТОС, www.christsway.co.za, (Книжно заглавие: ХРИСТОС СЕ ЗАВРЪЩА – ОПОВЕСТЯВА СВОЯТА ИСТИНА, второ издание: ХРИСТОС СЕ ЗАВРЪЩА – ОПОВЕСТЯВА СМАЙВАЩА ИСТИНА)


© Никакви части от този сайт не могат да бъдат възпроизвеждани под никаква форма и с никакви средства без разрешение от Писмата на Христос Christ's Way.Ако желаете да цитирате ПИСМАТА НА ХРИСТОС под каквато и да било форма, благодарим ви предварително да получите писмено разрешение от Christ's Way